Introduction » Strukturne paste i gelovi » Strukturalni / reljefni gel

Strukturalni / reljefni gel

Osim strukturalnih i reljefnih pasti, savetujemo korišćenje i nezamenljivo pomagalo u pripremi slikanja, strukturalne i reljefne gelove. Te pripreme obuhvataju sitno granuliranu strukturu (obično se sastoji od kvarcnog peska, staklenih perli ili kristala peska) koja nakon sušenja ima svetlucav efekat i transparentost. Takođe zahvaljujući tim svojstvima ovi gelovi spadaju u glavni slikarski pribor s četkicama, bojama i platnom.

Sort by 
Manufacturer  
MDk4O